Kariéra v call centre

Čo je to outsourcing a čo všetko sa dá outsourcovať?

Slovenčina je už naozaj plná zahraničných výrazov a skratiek. Okrem každodenného osobného života ovplyvňujú tieto výrazy čoraz viac aj prácu. Výrazov je čoraz viac a niekedy je naozaj ťažké zorientovať sa v spletitej džungli slov, ktoré pre mnoho ľudí kedysi vôbec neexistovali. Jedným z takýchto slov je aj outsourcing. Čo to naozaj je, ako funguje a aké služby sa oplatí outsourcovať si priblížime v najbližších riadkoch.

Preklad slova outsourcing – Čo to vlastne je? 

Samotné slovo outsourcing pochádza z anglického jazyka a vzniklo zložením výrazov OUT (tzn. von alebo mimo) a SOURCE (tzn. zdroj). Vo voľnom preklade by sa dalo toto slovo preložiť ako využívanie externých zdrojov. Práve kvôli príliš dlhému spojeniu slov sa z praktických dôvodov udomácnil výraz outsourcing aj u nás. Toto slovo teda popisuje činnosť využívania externých zdrojov na niektoré úkony vo vašej firme/domácnosti.

Mnohé menšie a stredné firmy napríklad často outsourcujú účtovníctvo. Vzhľadom na okolnosti sa im viac oplatí zaplatiť externú firmu alebo živnostníka, ktorý sa im stará o vystavovanie faktúr, započítavanie nákladov a podobné úkony. 

Aký má outsourcing význam

Pri hľadaní významu outsourcingu je potrebné hľadieť na niekoľko faktorov. Prvý je veľkosť firmy, ktorú máte na starosti. Druhý je aké máte s vašou firmou plány. Tretím faktorom je do akej miery súvisí činnosť, ktorú chcete outsourcovať s činnosťami, ktoré vašu firmu živia. Štvrtý faktor je dostupnosť.

Význam outsourcingu podľa veľkosti firmy

Veľkosť firmy priamo ovplyvňuje to, čo všetko je možné a tiež žiadané outsourcovať. Dobrým príkladom nám poslúži služba, akou je marketing. V prípade, že máte veľkú firmu s veľkou pravdepodobnosťou máte aspoň nejaké marketingové oddelenie. To zodpovedá za plynulý chod všetkých marketingových aktivít. Na to, aby ste však pripravili naozaj komplexnú marketingovú stratégiu je potrebné využiť širší tým špecialistov, a tak váš riaditeľ marketingu navrhne stratégiu a jej exekutívu často outsourcuje na externú agentúru.

Pri menších firmách je využitie externistov ešte markantnejšie. Ako firma si môžete na trhu nájsť agentúru alebo živnostníka, ktorý vám pripraví reklamné materiály podľa vášho rozpočtu a potreby. Takúto službu si zaplatíte jednorázovo alebo platíte mesačne dohodnutú čiastku.

Firma takto dostáva službu, ktorú potrebuje, aby oslovila nových zákazníkov, ale nemusí platiť široký tím interných zamestnancov. V prípade veľkých firiem je dôležité, aby mali jasne definované ciele a podľa nich si najali externé služby už len na odbornú exekutívu jednotlivých činností. Pri menších firmách sa častokrát celá služba presúva na externistov.

Príklady outsourcingu:

Ak máte menšiu stavebnú firmu, potrebujete, aby fungovala, mala vždy nové zákazky atď. Ak chcete, aby sa o vás dozvedelo viac ľudí, tak využijete služby marketingovej agentúry, aby ste sa nemuseli pracne zaoberať tým, ako správne osloviť potenciálnych zákazníkov či ako navrhnúť vizuálne kampane.

Ak máte veľkú stavebnú firmu, tak už pravdepodobne máte niekoho, kto je zodpovedný za marketing – marketingový riaditeľ – CMO. Ten so svojím tímom pripraví najvhodnejšie kroky, ako získať nové zákazky, či osloviť nových klientov a po odsúhlasení nadriadeným dajú tieto materiály pripraviť profesionálnej agentúre. Počas celého procesu dozerajú na to, aby všetko prebehlo podľa ich predstáv.

Využitie externistov pri plánovaní

Využívanie externých zdrojov môže byť kľúčovým, ak potrebujete znížiť náklady alebo sa chcete sústrediť iba na gro činností vo vašej firme. Ak napríklad viete, že potrebujete znížiť náklady niektorého z oddelení, môžete si napríklad nechať naceniť predmetné služby pri externej firme. Vy dostanete potrebný výstup v dohodnutom čase a odpadnú vám náklady spojené s vaším personálom.

Mnohé firmy sa počas svojho pôsobenia rozrastú o množstvo zamestnancov, ktorí však priamo nesúvisia s činnosťou, ktorá je predmetom podnikania firmy. Preto, ak sa chcete sústrediť na kľúčové činnosti vo vašej firme, môžete niektoré iné procesy dať do rúk externej firme. Nie vždy platí, že sa vám automaticky znížia náklady, avšak, takáto investícia môže byť spojená napríklad s odľahčením vašich odborných pracovníkov, ktorí vďaka tomu dokážu o pár mesiacov vytvoriť väčší zisk ako predtým.

Outsourcing podľa činností

Vo väčšine prípadov sa externé firmy využívajú na činnosti, ktoré sú odborné a nesúvisia s predmetom činnosti firmy objednávateľa. To znamená, že outsourcing sa najčastejšie využíva na služby ako je účtovníctvo, marketing, servis techniky alebo dodávateľské služby, ako napríklad príprava a dovoz materiálu. Ak vlastníte firmu, ktorá vyrába nábytok, chcete mať ten najkvalitnejší materiál za prijateľnú cenu. Preto využijete služby dodávateľov, ktorí vám potrebný materiál predajú a dovezú. Vďaka tomu si ho nemusíte vyrábať interne, ale môžete sa venovať už jeho spracovaniu.

Dostupnosť služby

Pri outsourcovaní služieb je vždy dôležitým faktorom aj dostupnosť. Ak potrebujete napríklad denne spracovávať nejaké materiály alebo chcete skrátiť reakčný čas, outsourcing často nie je riešením. Vo väčšine prípadov sa outsourcing využíva hlavne pri službách, kde nie je potrebná okamžitá dostupnosť.

Outsourcing v praxi

V praxi dokážete outsourcovať veci, ktoré sú napríklad súčasťou vášho podnikania, ale priamo vám nezarábajú alebo vás doslova nezaujímajú, či by vám interne spôsobovali privysoké náklady.

Ak máte produkt, môžete ho vyrábať interne vo vašej firme, alebo si, napríklad, objednať výrobu vášho produktu v niektorej z fabrík na Slovensku alebo v zahraničí. Takto dokážete znížiť žiadanú investíciu na rozšírenie výroby pri sezónnych produktoch.

Pri mnohých činnostiach príde ľuďom využívanie externistov prirodzené. Jedná sa napríklad o služby právnika. Rovnako však môžete outsourcovať aj menej typické služby, ako napríklad SBS služba priestorov, telemarketingové služby či služby infolinky, marketing, doprava atď.

V praxi sa jedná o jednoduché porovnanie služieb a ceny, ktoré vám dokáže poskytnúť externá firma s tým, čo získate pri klasickom internom zastrešení danej činnosti.

Funguje outsourcing na Slovensku?

Čoraz viac firiem na Slovensku začína aktívne outsourcovať služby. Aj to dáva slovenskému trhu priestor na to, aby tu vznikali firmy úzko špecializované na jednotlivé činnosti. Vďaka tomu sa zvyšuje kvalita vstupov a výstupov v jednotlivých segmentoch podnikania a koncový zákazník dostáva produkt alebo službu, s ktorou môže byť maximálne spokojný, pretože v každom kroku nákupu sa stretne s odborníkmi.

Príklad ako si pomôcť: Outsourcovanie zákaznickej linky

Ak vašu službu alebo produkt využíva čoraz viac zákazníkov, môžete, napríklad, v rámci zákazníckeho servisu, pridať do svojich služieb customer care – linku pre zákazníkov. Aby ste nemuseli pracne hľadať schopných telefonistov, zariaďovať nové kancelárie a komunikovať s operátormi môžete si služby call centra jednoducho prenajať (teda outsourcovať) využitím GreenCall.sk. Vy tak získate od prvého dňa vyškolený tím profesionálov za cenu, ktorá je dopredu dohodnutá. Rovnaký postup sa dá zvoliť aj pri overovaní spokojnosti vašich klientov alebo akvizícii nových zákazníkov.

Záver: Tri dôvody prečo sa oplatí outsourcovať

Dôvodov, prečo sa oplatí niektoré služby nakupovať od externých dodávateľov, je mnoho. Medzi hlavné výhody patrí takmer okamžitá aplikácia služby. Nepotrebujete robiť pohovory a hľadať si nových zamestnancov, skrátka si objednáte službu v rozsahu akom potrebujete a k dohodnutému termínu zrazu máte k dispozícii vyškolený tím.

Ďalším z dôvodov je viazanosť. Pri interných riešeniach ste často viazaný výpovednou lehotou alebo inými internými dohodami, ktoré pri outsourcingu nie sú tak nákladné.

Schopnosť adaptovať sa. Ak si prenajímate služby od firmy, dokážete ich časom rozšíriť, zúžiť alebo dokonca úplne zmeniť, a to bez akejkoľvek personálnej zmeny. Stačí vám zmeniť objednané služby a zrazu u vás môže vyrásť nové oddelenie.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy