Aktualizácia databáz klientov

Pri každej komunikácii s klientom automaticky aktualizujeme Vaše databázy klientov, čo Vám v budúcnosti zabezpečí adresnejší a efektívnejší marketing. Tiež zabezpečíme získanie súhlasov s ďalším oslovením podľa najnovších legislatívnych úprav.