Mystery shopping alebo kvantitatívny telefonický prieskum

Jedným z najefektívnejších a najobjektívnejších foriem prieskumu je telefonický prieskum. Zistíme povedomie o Vašej značke, názory zákazníkov ku kvalite Vašich produktov, adresnosť reklamnej kampane a podobne. Pomocou mystery shoppingu vieme zistiť silné a slabé stránky Vašej konkurencie. Výhodou telefonického prieskumu je možnosť následnej kontroly, keďže hovory môžu byť nahrávané.

Vďaka nám zistíte Vaše silné a slabé stránky. Kontaktujte nás!